بازدید از نیروگاه بوشهر

دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا در صورتی که مایلند ضمن یک سفر یک روزه با هزینه شخصی نیروگاه هسته ای بوشهر را بازدید نمایند در اسرع وقت اسامی خود را اعلام کنند. زمان فعلا نامعلوم است ولی در ایام تعطیلات تابستان خواهد بود. اسامی به سازمان انرژی اتمی ایران اعلام خواهد شد و پس از تائید سازمان برنامه ریزی نهایی انجام می شود.

/ 2 نظر / 25 بازدید
جنبه

استاد محترم پروژه درس جنبه چند صفحه بايد باشد ؟

دانشجو

با سلام و عرض وقت به خیر وسیله ی سفر و هزینه ی تقریبی این سفر را هم لطف. میفرمایید ،ذکر بفرمایید؟