نمرات میان ترم اشکارسازی دکتری

نمرات تلاش دانشجویان عزیز دکتری در درس آشکارسازی ودزیمتری پیشرفته

  1. پروژه و تحقیق جمعا 3 نمره داشت که یک نمره بایت ارائه و 2 نمره بایت متن کتبی آن می باشد.
  2. میان ترم از 5 نمره محاسبه شد که یک نمره آن ارفاقی است و پایان ترم همان 10 نمره را دارد که قبلا اعلام شده بود.
  3. نکته آخر هم اینکه هر تکلیف کلاسی که کامل تحویل شده بود 1 نمره داشت. مجموع نمرات 9 می شود که به 3 تقسیم شده است و مجموع نمرات کلاسی شامل مثبتهای کلاس از کل 3 نمره اعلام شده است.
  4. روزهای مراجعه جهت روئیت برگه ها: شنبه 10 -12 و یکشنبه 8-10 و 13-15

 

 

شماره دانشجویی

پ-ارائه

پ-کتبی

کلاسی

نیم ترم

جمع از 10 نمره

1

920005156

1

 

2.2

1.8

5

2

920006194

1

2

2.75

2.7

8.45

3

920001380

1

2

2.75

3.2

8.95

4

920003318

1

1.75

0.3

2.1

5.15

5

920001571

1

1

2

2.7

6.7

6

920004970

1

1

0.77

2.6

5.37

7

920006400

1

1.5

2.67

2.9

8.07

8

920005272

1

2

2.25

3.2

8.45

9

920005118

1

2

2.92

4.2

10.12

10

920001758

1

2

2.37

2.4

7.77

 

/ 0 نظر / 17 بازدید