نمرات فیزیک هسته ای ارشد

شماره دانشجویی

نیم ترم/5

خانم صالح آبادی

5

آقای خشایار

5

آقای بهره بر

5

آقای نوروزیان

4.25

4886

4

9820

3.5

2755

3.5

3930

3.25

0331

3

1490

3

1018

3

7908

2.75

 

2.5

8612

2.25

8528

2.25

1504

2

5882

2

3023

2

9884

2

4439

1.75

3934

1.5

0011

1.5

4960

0.75

3716

0

3904

غ

/ 1 نظر / 21 بازدید

خانم دکتر نمرات تئوری راکتور 5 شنبه را کی می دهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟