سمینار دکتری

سلسله سمینارهای علمی دانشجویان دکتری

تشخیص سرطان پستان به کمک پارامترهای مدل دینامیک فارماکوکینتیک وروشهای تصویربرداری ماموگرافی

 ارائه دهنده: علیرضا یزدگردی

سه شنبه 23 مهرماه، ساعت 13- کلاس مجاور آزمایشگاه هسته ای- طبقه سوم دانشکده فیزیک پلاسما

شرکت کلیه دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در رشته مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی در جلسه الزامی است.

حضور دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی کلیه گرایشهای مهندسی هسته ای، به ویژه مهندسی پرتو پزشکی آزاد است.

/ 0 نظر / 19 بازدید