آیین نامه آموزشی

 

 آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برای دوره کارشناسی پیوسته

کلیه دانشجویان کارشناسی می توانند با مراجعه به لینک فوق آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برای دوره کارشناسی پیوسته را مشاهده نمایید.

/ 0 نظر / 17 بازدید