اعلام نمرات فیزیک هسته ای

شماره دانشجویی

نیم ترم/5

کلاسی

پایان ترم15/

نهایی

4960

0.75

 

غ

غ

8612

2.25

0.25

9.75

12.25

5887

5

 

10.5

15.5

3930

3.25

 

10.25

13.5

3934

1.5

0.25

7.25

9

4439

1.75

 

1.5

3.25

0011

1.5

0.25

10.5

12.25

9828

5

0.5

12

17.5

4886

4

0.25

14

18.25

0331

3

0.25

9.25

12.5

1504

2

0.25

5.75

8

5254

5

0.25

9.75

15

1490

3

0.25

9

12.25

8528

2.25

0.25

6.75

9.25

3716

0

0.25

غ

غ

5882

2

 

4.75

6.75

9820

3.5

0.25

8

11.75 (12)

2756

3.5

0.5

12

16

7908

2.75

 

7.5

10.25

3023

2

0.25

1

3.25

1018

3

0.25

9.75

13

0509

4.25

 

9.75

14

9884

2

 

10.25

12.25

 

2.5

 

7.75

10.25

 

/ 4 نظر / 19 بازدید
جنبه

سلام.با این حساب نمرات جنبه تا قبل از 13 بهمن اعلام می شه؟

استاد خیلی بد صحیح کردید!!! ؟؟؟ فقط 15 تا پاسی اونم با این نمره ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سلام دکتر تو رو خدا رو یه نمودار ببرید،ما هم پاس کنیم...

0011

با سلام استاد گرامی ممنون از زحمات فراوان برای فراگیری این علم را برای ما دانش آموخته ها کشید. امیدوارم در ادامه کار بتوانیم از دانش شما برای پیشرفت در کلیه دروس ارشد هسته ای استفاده بنمایم.