نمرات میان ترم آشکارسازی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پرتوپزشکی که درس آشکارسازی را در ترم جاری اخذ کرده اند، نمرات میان ترم اعلام شد (از4 نمره). جهت رویت برگه ها ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نمره، در ساعات حضور به دفترم مراجعه کنید.

 شماره دانشجویی نمره میان ترم/4   53735 3.5   20304 3   15367 0.75   78134 3   49586 2.75   97422 3.25   36300 2.25   82164 3.75   44654 0.5   81298 2   90018 2.5   53904     41476 1.5   م. 0.75  

 

/ 0 نظر / 20 بازدید