برنامه ترم اول 93-94

برنامه ترم آینده را جهت هر گونه اظهار نظر و ارائه پیشنهادات به اطلاع دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی پرتوپزشکی می رسانم.

( زمانها تقریبی است و کلاس در بازه زمانی مصوب دانشکده برگزار می شود.)

مقطع دکترا:

چهارشنبه ها

9-12 یونساز (دکتر حسن طلب)،      1-4 آشکارسازی(دکتر سرداری) و غیر یونساز(دکتر پولادیان)، 4-7 طراحی درمان ( دکتر منفرد)

دروس اختیاری روی برد طبقه سوم فیزیک پلاسما نصب شده است. جهت ارائه درسی که در سرفصل بوده و برای کار پژوهشی خود به آن نیاز بیشتری دارید، تقاضا بدهید تا ارائه گردد. جهت تشکیل هر کلاس لازم است حداقل 5 دانشجو متقاضی باشند. تقاضای خود را تا چهارشنبه 8 خرداد به اطلاع مدیر گروه برسانید.

مقطع کارشناسی ارشد:

یک شنبه ها 7/5 تا 10/5 فیزیک هسته ای(دکتر اطهری)، 13 تا 18 فیزیولوژی (دکتر پیش بین)

دو شنبه ها 10 تا 13 طراحی درمان( دکتر پولادیان)، آشکارسازی( دکتر اطهری)، 13 تا 16 رادیوایزوتوپ(دکتر صادقی)، فیزیک بهداشت( دکتر شیرازی)، 16 تا 19 شتابدهنده(دکتر صادقی)، حفاظ سازی(دکتر سرداری)، فیزیک بهداشت(دکتر شیرازی)

سه شنبه ها 9 تا 12 آزمایشگاه آشکارسازی (دکتر سرداری)، 13 تا 16 سیستم های تصویرگر(دکتر حسن طلب)، دستگاههای پرتوپزشکی( دکتر باباپور)، 16 تا 19 روش تحقیق( دکتر صادقی)

چهار شنبه ها 16/5 تا 19/15 ریاضی(دکتر محمد نیا)

/ 2 نظر / 41 بازدید

با سلام حضور سرکارعالی- آیا برنامه آشکارسازی دکتری راکتور در همان دوشنبه است؟ با تشکر

محمود حیدری

سلام عرض شد استاد. حیدری هستم، دانشجوی ترم3 دکتری. در رایطه با برگزاری کلاس شبیه سازی در ترم آینده میشه بفرمایید در چه ساعتی تشکیل خواهد شد؟ سپاسگزارم