نمرات میان ترم مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای

ارقام آخر شماره دانشجویی نام میان ترم/5 خانم تخمه چی 5 خانم مرادبیگی 5 خانم رحمان پور 5 آقای نعمتی 5 خانم پاکدل نژاد 4.75 خانم تخشید 4.75 خانم رنجکش 4.5 آقای سیمیاری 4.5 آقای طاهری 4.5 خانم علیزاده 4.5 خانم زارع 4.25 آقای امین افشار 4.25 خانم علیرضا 4.25 1643   4 0112   4 0213   4 9918   4 9962   4 0011   4 0101   4 9996   3.75 1612   3.75 0067   3.75 0121   3.75 0144   3.75 9967   3.5 9987   3.5 0015   3.5 0051   3.5 0149   3.5 1642   3.5 0131   3.5 0186   3.5 9949   3.25 0084   3.25 0100   3.25 0113   3.25 0207   3.25 0068   3.25 0139   3.25 0148   3.25 0059   3 0191   3 0220   3 0013   3 1576   2.75 9958   2.75 0116   2.75 0136   2.75 0157   2.75 9930   2.75 0072   2.75 0095   2.75 0210   2.75 1671   2.5 1570   2.5 0209   2.5 9972   2.25 0031   2.25 0050   2.25 0150   2.25 0173   2.25 9989   2.25 0108   2.25 0141   2.25 9985   2 9944   1.75 9970   1.75 0151   1.75 0218   1.75 0117   1.5 0065   1.5 9937   1.25 9977   1.25 0093   1.25 9943   1 0088   0.5 1606   0.25 0054   غ 0086   غ 9006   غ 0170   غ

/ 2 نظر / 20 بازدید
دانشجو

از اینکه نمره ها رو روی وبلاگ گذاشتین خیلی ممنون.[قلب][قلب] رفتن به ساختمان فیزیک خیلی سخته!![قلب]

یه دانشجوی 78

سلام ،ببخشید پس نمره های تئوری راکتور کی میاد؟ استاد فایل پاور پوینت تئوری رو کی رو وبلاگ میذارین؟