نمرات میان ترم راکتور

به نام خدا

نمرات میان ترم درس مقدمه ای بر تئوری راکتورهای هسته ای دانشجویان کارشناسی

جهت رویت برگه های خود ظرف یک هفته در ایام حضور به اتاقم در فیزیک پلاسما مراجعه کنید.

 

دکتر اطهری

 

 

شماره دانشجویی

میان ترم/4

8873

 

2.25

1574

2.75

1577

3.00

8898

0.92

8930

0.50

آقای سلطان محمدی

3.50

8972

2.00

1666

0.92

1669

1.00

خانم علی بابایی

3.58

9012

0.17

9021

1.00

1681

2.75

1682

2.42

1698

1.50

1700

2.83

9055

2.67

1709

0.92

9063

1.42

9073

2.58

9123

2.17

آقای احمدی نژاد

3.5

1594

 

2.75

 

1651

1710

3092

1718

0.42

1.67

0.00

1.75

           

 

/ 1 نظر / 20 بازدید

استاد محض رضای خدا یکم برگه ها رو با انصاف بیشتر تصحیح فرمایید