نمرات اشکارسازی کارشناسی ارشد

شماره دانشجویی تحقیق ارائه و کلاسی نیم ترم پایان ترم نهایی 930345930 0.75   2.5 11.25 14.5 900763595 1   2.5   3.5 920127007 1.5 0.75 2.5   4.75 930330735 2   1.75 10.25 14 930381678 1.75   2.25 8.75 12.75 930465022     3 12.25 15.25 930272168 2 1.25 3.5 13.25 20 920024826 1   1 10.5 12.5 930383817 1.25 0.5 4 13.25 19 900744654         0 930515162 1.5   0.25 6.5 8.25 930443924 1.25   1.5 10.5 13.25 910632719     1 7.25 8.25 930334502       9.25 9.25 930320096 1.25   1.5 9.25 12 930386391 1.5 1 3.5 13 19 930411133 1.25   1.5 10 12.75 930398813 1.75   2.5 9.75 14

/ 1 نظر / 37 بازدید
دانشجوی ارشد

سلام و خسته نباشید میخواستم بپرسم کلاس آشکار سازی و دزیمتری این هفته 27 ام بهمن شروع میشه؟