نمرات درس جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای

# شماره دانشجویی نمره پایان ترم/19 1 880131553 17.5 2 880131554 15.25 3 890179930 14 4 880131569 16.25 5 880131570 13.25 6 880131576 10 7 880131577 13.5 8 890179985 14.75 9 890179989 8.75 10 880131594 12 11 870158924 15 12 880131610 12.75 13 880131619 11.25 14 890180031 14 15 870158959 16 16 880131629 16.25 17 880131632 16.75 18 880131641 13.75 19 880131642 13.5 20 880131643 9 21 880131656 8.25 22 880131655 12 23 880131661 9.25 24 870159003 14.75 25 880131666 10.5 26 880131680 11 27 880131681 14 28 880131682 15.25 29 870159043 14.25 30 880131692 16 31 890180144 13.5 32 880131700 12 33 880131706 14 34 890180172 17.75 35 860148540 8 36 880131721 12 37 890180186 12.75 38 870159094 11.75 39 880131740 13.75

/ 9 نظر / 16 بازدید
جنبه

استاد چرا اینقدر نمره ها کم شده ؟؟؟؟!!!!!

من متوجه این نمره دهی نشدم یعنی 1 نمره برای پروژه در نظر گرفته اید؟

89

استاد تقاظا میشود آموزش را راضی کنید که دوباره امتحان را برگزار کند .

پس نمره. پروژمون چی؟؟؟ واقعا افتضاح صحیح میکنید من خودم خیلی خوب دادم ولی گند زدین با این صحیح کردنتون

استاد مگه آموزش امتحان را چگونه برگزار کرده که شما در باره تغییر احتمالی نمرات به آن اشاره کرده اید؟!!!!!

88

استاد نظرات توهین آمیزو پخش نکنید . ما مطمئن هستیم از تصحیح کردن شما

استاد مگه نمره پروژه قرار نبود 2نمره باشه؟

گمنام

یعنی پروژه مون فقط یه نمره داره؟ در حق ما خیلی جفا شده!!!!!این درست نیست.....[وحشتناک]

88

ینی چی استاد؟ یعنی الان باید منتظر باشیم که هر نمره ای بگیریم؟؟ کی مطمئن بشیم ار نمره هامون؟نگرانیم بخدا تو این ماه رمضونی