ساعات حضور

به نام خدا

من در ترم اول سال تحصیلی 93-94 (ترم جاری) طبق برنامه زیر در دانشکده حضور خواهم داشت

ایام هفته

7/5 تا 15/10

10/15 تا 13

13 تا 45/15

15/45 تا 17

محل حضور

شنبه

حضور از 5/9 در فنی

کلاس 109 فنی

حضور در اتاقم

 

دفتر پژوهش

یک شنبه

کلاس 02

حضور

کلاس 203

 

"

دو شنبه

 

حضور با هماهنگی قبلی 

 

"

سه شنبه

کلاس 104

کلاس 104

حضور

جلسه گروه

"

چهار شنبه

حضور از 5/9

کلاس 109 فنی

حضور تا 14

 

"

دانشکده فنی

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید