سمینار دکتری

 به نام خدا 

سلسله سمینارهای علمی دانشجویان دکتری

مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی 

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم هوشمند تعیین احتمال وقوع التهاب ریه و شبیه سازی تاثیر میدانهای خارجی بر این عاضه در رادیوتراپی سینه

ارائه دهنده: آقای علی اسماعیلی دافچاهی

15 اسفندماه، ساعت 14- طبقه سوم دانشکده فیزیک پلاسما

شرکت کلیه دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در رشته مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی در جلسه الزامی است.

همچنین حضور دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی کلیه گرایشهای مهندسی هسته ای، مخصوصا مهندسی پرتو پزشکی موجب امتنان حواهد بود.

/ 2 نظر / 23 بازدید
دانشجو ی ارشد

ممنون استاد خوب و مهربون و بزرگوار

ارشد

استاد میشه هر بار موضوعات سمینارهایی که قرار است تشکیل شود را اطلاع رسانی کنید؟ ممنون