سوزش وجدان و زندگی اخلاقی

...لحظه به لحظه های زندگی ما در این دنیا دارد برای ما اخرت می سازد. دارد برای ما غایت می سازد. دارد برای ما فراورده می سازد......زندگی بعدی فرایند این زندگی است. صدایی که ما در زندگی بعدی خواهیم شنید نتیجه و پژواک این زندگی است. عاشورا، حج، نماز،.. همه را برای ثواب ان دنیا انجام می دهیم.... در حالیکه ان دنیا فقط یک ایینه شفاف است. یعنی پرده ها را برمی دارند فقط ادمها منعکس می شوند ... دریغ که در فرهنگ ما اینچنین نیست. در این فرهنگ، دنیای ما دشمن ان جهان است تن ما دشمن روح ماست برای ازادی روحمان تنمان را رنج می دهیم در حالی که ما امدیم اینجا زندگی کنیم قیامت فقط سهم این زندگی را می پردازند...... با هم زیستن حقیقت زندگی است .... اراده امام حسین برای مردن نبود. این را ساختند، در ذهن ما انداختند، برای اینکه دین ما هیچ کارکردی برای روح ما نداشته باشد. ما برایمان راه مهم نیست به غایت نگاه می کنیم. لذا راهمان کج است. من سینه میزنم برای انکه اگر شصت سال گناه کردم در اخرت فرار کنم به مجوز یک امامی! یعنی چی؟ یعنی سینه زدی دروغ گفتی هیچ مشکلی نیست. نماز خواندی و سر عهد وپیمانت نبودی هیچ مشکلی نیست. خیلی از این دیندارهای ما خطاهای مهلک انجام می دهند و بعد یک گوشه ای سینه می زنند. گریه و لابه می کنند، برای 'سوزش وجدانشان' شام می دهند، نهار هم می دهند. تا در اخرت بتوانند در بروند. "ثواب" مجوز گناه شد برای ما. مجوز 'تطهیر گناه' شد. دینی که برای مقابله با گناه امده بود اتفاقا خودش اسباب گناه کردن شد. انجا که وجدان ادمی می سوزد، ادمی 'اخلاقی' زندگی می کند و با این ثوابها جلو 'سوزش وجدان' را گرفتند. این شبها برویم به حال خودمان گریه کنیم. به نام "امام حسین" بیایید در خیمه زیبای محبت، احترام به دیگران و همدلی با دیگران ثبت نام کنیم و همه به هم کمک کنیم. دکتر مهدوی تهران شب تاسوعای ٩٢ بنیاد حضرت زینب(س)(برداشت ازاد)

/ 0 نظر / 18 بازدید