نمرات مباحث پیشرفته در اشکارسازی و دزیمتری

نمرات نهایی شما به ترتیب حروف الفبا و١۵/٨٢ ١٣/١ و ١۵/٩٢ می باشد. جهت رویت برگه ها و ریز نمرات روز سه شنبه ١٠ تیرماه به اتاقم در فیزیک پلاسما مراجعه کنید.

/ 1 نظر / 29 بازدید
مهرداد

با سلام و وقت به خیر-پىذیرفته شده کارشناسی ارشد 93 پرتو پزشکی هستم با کد"930330735"که جهت انتخاب درس فیزیک بهداشت با مشکل عدم رعایت پیش نیاز در سایت مواجه شدم در حالیکه در مورخ6/7/93 که خدمت شما رسیدم گفتین که احتیاج به اخذ درس فیزیک هسته ای به عنوان پیش نیاز نیست والان با توجه به اتمام زمان ثبت نام اینجانب و دوری راه وعدم دسترسی به دانشگاه به مشکل اخذ فیزیک بهداشت مواجه شدم-لطفا جهت انتخاب فیزیک بهداشت ب در ترم جاری نده را راهنمایی و مساعدت فرمایید"با تشکر فراوان