نمرات نهایی آشکارسازی و دزیمتری

شماره دانشجویی نمره میان ترم/4 نمره پروژه/2 نمره ارائه/1 نمره پایان ترم/14 نمره نهایی/21 53735 3.5 2 1 12 18.5 20304 3 1 - 5 9 15367 0.75 0.5 - 4.5 5.75 78134 3 2 1 9.5 15.5 49586 2.75 2 1 9 14.75 97422 3.25 1.5 1 6 11.75 36300 2.25 1.5 1 10 14.75 82164 3.75 2 - 6 11.75 44654 0.5 - - 2 2.5 81298 2 2 1 6.5 11.5 90018 2.5 2 - 9.5 14 53904 غ موجه 2 1 13 16 41476 1.5 1 - 7.5 10 40015 غ - - 2 2 32719 0.75 2 - 5 7.75

/ 1 نظر / 16 بازدید
nhka[,

سلام خانم دکتر میشه لطفا بگین دانشگاه چه روزایی تعطیله؟ ممنون میشم