دانشجویان دکتری توجه کنند

در ادامه سمینارهای پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری روز سه شنبه9 مهرماه ساعت 13 برای شنیدن سمینار آقای مهندس باقری دور هم جمع می شویم. حضور کلیه دانشجویان دکتری در این جلسه الزامی و حضور ورودیهای جدید الزامی تر است. آشنایی با مقررات دوره و همفکری جهت پیشرفت از برکات این جلسه خواهد بود، انشاالله

/ 0 نظر / 15 بازدید