نمرات میان ترم جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای

شماره دانشجویی

نیم ترم/4

3221

2.6

8877

2.75

8894

2.45

8905

2.3

8908

2.2

خانم جلالی کلده

3.7

8940

2.7

8944

2.8

8945

2.5

8949

2.9

8952

3.3

8955

2.15

8962

3

8963

2.75

8965

3

8982

2.8

8988

3

8992

2.2

9001

3

خانم عبیری

3.5

9014

2.5

9018

2.9

9022

0

9026

2.65

9028

2.35

9031

2.6

9035

2.9

آقای قیطاسی

3.5

9044

2.5

9046

2.6

9047

2.5

9051

2.55

3228

2.75

9061

0

9065

1.85

9092

2.25

9099

2.3

8532

2.15

آفای واقعیان

3.45

/ 1 نظر / 14 بازدید

خانم دکتر سلام شما اهل کجایی و چند تا بچه دارید و چه کار می کنند و شوهرتان چه کاره است .ک