نمرات میان ترم مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای

شماره دانشجویی نیم ترم/5 900573790 3.5 900539958 3.25 900453009 3.75 خانم اولادب پور 4.75 900487360 2 900491738 0.75 اقای برزگر 4.25 880131445 غایب 890179977 2.75 900573796 3.25 910172649 3.75 890179991 غایب 900478726 3.25 860148407 3.25 900384897 1.75 900556997 2.5 900451008 2.25 خانم خجسته 4.25 900498382 2.75 900552975 3.5 900472463 1.5 900542299 2 خانم سیدی 4.25 900513631 3.5 900474449 3.75 900637660 3.5 890180091 2 900637964 2.75 خانم علیزاده 5 خانم قاسم اصفهانی 4.75 900446750 1 900449827 3.25 اقای میسمی 4.5 900455342 غایب 900575129 0.25 900618508 2

راستی دقت کردید که 5 به 2 به نفع خانمها شده است. آقایان کمی بیشتر همت کنند!. نیمه دوم مانده است.

/ 1 نظر / 17 بازدید

سلام من موندم خانم دکتر چطور این برگه ها تصیح میکنید که نمرات اینطوری میشه؟ اگه پایانی بالای 13بشیم از 15نمره از این میان ترم افتضاح صرف نظر میکنید؟