برای دکتر شهریاری(2)

کاربران MCNP  می دانند که این کد وقتی وارد ایران شد، که حدود سال های ١٣٧٢-١٣٧٠ بود. ما آن موقع با کامپیوترهایی که ۴٠ مگابایت حافظه داشتند کار میکردیم و با فلاپی های  ۴/١ مگابایتی اطلاعاتمان را جابجا می کردیم. بنابراین چنین کد مفصلی فقط روی کامپیوتر های مادر قابل اجرا بود. تا جایی که من میدانم اولین کسی که موفق شد آن را روی PC اجرا کند آقای دکتر شهریاری بودند.

یکی از همان روزها منزل ایشان مهمان بودیم و آقای دکتر تعریف کردند که: چند روز پیش در محوطه جلوی منزل ما یک اتومبیل به یک ماشین پارک شده زد و سعی کرد فرار کند. ماشین صدمه دیده آژیر کشید و من از پنجره بیرون را نگاه کردم و اتومبیل مقصر را دیدم. بلافاصله پلاک آن که " ٩٢٢٣۵ تهران ج " بود را حفظ کردم.( آن موقه پلاک ها پنج رقمی بود)

ایشان تعریف می کردند که: بعدا خیلی تعجب کردم که چرا این پلاک را بدون استفاده از قلم و کاغذ به سرعت حفظ کردم و تا مدت ها هم از خاطرم نرفته است. 

تا این که  متوجه می شوند که این ZA ID  اورانیوم است، که ایشان موقع نوشتن برنامه های MCNP برای تعریف کارت ماده اورانیوم با آن زیاد سروکار داشته اند!!..َ

چقدر جایشان خالی است تا درس هایشان را ادامه بدهند.

 آیا با گفتن و خواندن در باره ایشان، دل  های سوخته مان تسلی خواهد یافت؟

/ 5 نظر / 19 بازدید

من هم در مهمانی بودم

حداقل سرعت نوترون چقدر است ؟ موزن چیست و در کجا ها نفوذ دارد؟

متشکرم از شما بخاطر جواب سئول نوترون وموزون

با عرض سلام وادب در یکی از کتابها راکتور این چنین پیدا کردم که آهسته ترین سرعت نوترون 1000 متر بر ثانیه است

خدا بیامرزتش...