آزمون های میان ترم

قابل توجه دانشجویان درس های " جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای" و " راکتور"

بر اساس توافق قبلی در روزهای هفتم  نهم و دهم آذر ماه ازمون میان ترم این دروس در ساعات رسمی کلاس برگزار می گردد. از دانشجویان کلاس های دوشنبه و پنجشنبه تقاضا می گردد جهت برگزاری ازمون به سالن طبقه دوم ساختمان آزمایشگاهها مراجعه کنند. کلیه دانشجویان تنها به خودکار و ماشین حساب خود در جلسه آزمون نیازمندند و حتی المقدور هیچ وسیله اضافی همراه خود نیاورند. برای همه آرزوی موفقیت دارم.

/ 0 نظر / 20 بازدید