نمرات ازمون فیزیک هسته ای

نمرات ازمون فیزیک هسته ای ترم تابستان اماده شده است. اسامی که در لیست نیستند درس را نگذرانده و متاسفانه باید ان را مجددا اخذ نمایند. کلیه دانشجویان جهت رویت برگه های خود می توانند شنبه ١٠ تا ١٢ و دوشنبه ١١ تا ١٢ به اتاقم در فیزیک پلاسما مراجعه کنند. نمرات پس از دوشنبه دهم شهریور قطعی شده و در کارنامه ثبت خواهد شد. نمرات با چهار رقم اخر شماره دانشجویی اعلام شده است: ٣٠٩٠-١٣/٢۵ و ٨٧٢٩-١٠/۵ و٩٠۶١ -١٠ و ٠۵٣٠-١٧ و ۶٣٨۶-١٠/٧۵ و ۴۴۶٧-١٣/٢۵

/ 2 نظر / 26 بازدید
انتقاد

سلام ببخشید خانم دکتر یک انتقاد از شما دارم امیوارم ناراحت نشوید. ولی نحوه برخورد شما به گونه ای است که این حس را به آدم می دهد که یادگیری دانشجو برای شما مهم نیست و می خواهید حجم زیاذی را در وقت کم ارائه دهید دانشجو هم هر جا عقب افتاد اصلا برایتان مهم نیست در حالی که اگر نصف درس را بدهید وهمه متوجه شوند بهتر از ای است که کل درس را بدهید و فقط چند نفر متوجه شوند.فکر میکردم که فقط من این احساس را دارم ولی اکثریت با من هم نظر بودن.امیوارم دیگر این احساس را به دانشجو منقل نکنید

انتقاد

سلام مجدد وقت در یک کلاس 30 نفره فقط دو نفر نمره قابل قبول می گیرندآن هم به آن دلیل که قبلا کلاس رفته اند پس واقعا بی انصافی است که بفرمایید به خاطر اینکه حوصله دو نفر سر نرودبقیه بیایند در اتاقم رفع اشکال کنند. می نوانید به نمره های درس فیزیک هسته ای ترمهای قبل نگاهی بیندازید.با یک نگاه متوجه می شوید.با تشکر و احترام