مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

برنامه ترم آینده(جدید و متفاوت)
ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۸  کلمات کلیدی:

در لینک زیر میتوانید پیش نویس برنامه ترم بعد را ببینید. هم جدید است چون آخرین تغییرات وارد شده است و هم متفاوت چون برای کسانی که شاکی بودند که قابل مشاهده نیست به روش دیگری ارائه شده است.

برنامه جدید

 

چند تغییر کوچک را در این برنامه لحاظ کنید:

ایمنی از شنبه عصر به شنبه صبح 9 تا12

انتقال حرارت به شنبه عصر 1 تا 4

ریاضی 2 آقای محمد نیا یک گروه فقط دو شنبه 9 تا 12

و اضافه شدن یک گروه دیگر محاسبات عددی روز دوشنبه 13

مواد هسته ای روز 4 شنبه حذف شد

ریاضی مهندسی روز دوشنبه اضافه شد ولی معادلات شنبه به چهارشنبه منتقل شد. شروع هر دو کلاس هم 7.5 صبح با خانم دکتر سلیمانی

معادلات روز سه شنبه با آقای دکتر درویش حذف شد. ایشان انصراف دادند. ولی یک گروه با آقای محمدی عصر سه شنبه ساعت 13 ارائه می شود.(کلا 3تا معادلات و 3تا گروه هم ریاضی 2 داریم. ترم دومی ها حتما هردو درس را بگیرند که در ترم های آینده مشکل پیشنیازی نداشته باشند.)

دو تا گروه ریاضی 2 گرفتیم عصر سه شنبه پشت سر همدیگر

همجوشی عصر سه شنبه 13 اضافه شد

آماری هم عصر شنبه ساعت 13

 و بالاخره 5 تا گروه آز مدرن: شنبه بعد از ظهر و یک شنبه از صبح تا عصر