مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات نیم ترم مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٢  کلمات کلیدی:

نمرات درس فوق آماده شده است ودرادامه مطلب قابل مشاهده است. البته قبل از آن نگاهی به پاسخ مسائل بیندازید. صفحه اول و صفحه دوم.

دانشجویان عزیز می توانند جهت مشاهده اوراق خود ظرف یک هفته در ساعات حضور اینجانب مراجعه نمایند.


به نام خدا

 

شماره دانشجویی

نیم ترم/5

ابراهیمی

4.75

اکبرزاده

4.75

9942

3

9944

2.75

9958

4

9970

3.75

9972

4

9977

2.75

9986

1

9989

3

0009

1

خسروی

4.5

رشیدی

5

0054

1

0086

0.75

0088

3

0091

1.75

9006

0

1671

غ

0106

3.25

9570

1.75

0117

2.5

0151

3

0181

2.5