مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات میان ترم راکتور کارشناسی
ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٧  کلمات کلیدی:

دانشجویان عزیز به پیوست نمرات میان ترم خود را مشاهده کرده و در صورتی که کم شده اید حتما سعی کنید تا پایان ترم با تلاش بیشتر جبران کنید. جهت رویت برگه های خود می توانید از تاریخ اعلام نمرات به مدت یک هفته در ساعات حضور اینجانب به دفتر من در طبقه سوم فیزیک پلاسما ٢ مراجعه کنید.


 

ارقام آخر شماره دانشجویی

نام

میان ترم/5

3221

3.25

خانم احمدی

5

8877

3.25

خانم بهرامی

4.25

8908

3.25

8930

1.25

8942

2.5

1ms

1.5

8955

4

8982

3.25

8992

2.75

آقای عبداللهی

4.5

9003

2.25

خانم عبیری

4.5

9021

1

9028

3.5

9031

4

9046

4

9048

3.75

9061

9065

2.75

9088

2.75

9092

4

9097

0.5

9107

4

9126

3.5