مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات میان ترم مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱  کلمات کلیدی:

دانشجویان عزیز به پیوست نمرات میان ترم خود را مشاهده کرده و در صورتی که کم شده اید حتما سعی کنید تا پایان ترم با تلاش بیشتر جبران کنید. جهت رویت برگه های خود می توانید از تاریخ اعلام نمرات به مدت یک هفته در ساعات حضور اینجانب به دفتر من در طبقه سوم فیزیک پلاسما ٢ مراجعه کنید.


ارقام آخر شماره دانشجویی نام میان ترم/5
خانم تخمه چی 5
خانم مرادبیگی 5
خانم رحمان پور 5
آقای نعمتی 5
خانم پاکدل نژاد 4.75
خانم تخشید 4.75
خانم رنجکش 4.5
آقای سیمیاری 4.5
آقای طاهری 4.5
خانم علیزاده 4.5
خانم زارع 4.25
آقای امین افشار 4.25
خانم علیرضا 4.25
1643   4
0112   4
0213   4
9918   4
9962   4
0011   4
0101   4
9996   3.75
1612   3.75
0067   3.75
0121   3.75
0144   3.75
9967   3.5
9987   3.5
0015   3.5
0051   3.5
0149   3.5
1642   3.5
0131   3.5
0186   3.5
9949   3.25
0084   3.25
0100   3.25
0113   3.25
0207   3.25
0068   3.25
0139   3.25
0148   3.25
0059   3
0191   3
0220   3
0013   3
1576   2.75
9958   2.75
0116   2.75
0136   2.75
0157   2.75
9930   2.75
0072   2.75
0095   2.75
0210   2.75
1671   2.5
1570   2.5
0209   2.5
9972   2.25
0031   2.25
0050   2.25
0150   2.25
0173   2.25
9989   2.25
0108   2.25
0141   2.25
9985   2
9944   1.75
9970   1.75
0151   1.75
0218   1.75
0117   1.5
0065   1.5
9937   1.25
9977   1.25
0093   1.25
9943   1
0088   0.5
1606   0.25
0054   غ
0086   غ
9006   غ
0170   غ