مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

ساعات حضور در ترم دوم 89-90
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٥  کلمات کلیدی:

شروع ترم جدید را به همه دوستان دانشجو خیرمقدم می گویم. ساعت های کلاس و حضورم در دانشگاه را می نویسم. به مکان حضور هم توجه کنید:

بروید ادامه مطلب


به نام خدا

برنامه کلاس ها و حضور در دانشکده

استاد: دکتر اطهری، عضو هیات علمی و مدیر گروه کارشناسی مهندسی هسته ای

ترم دوم سال تحصیلی 90-89

ایام هفته

30/7 تا 20/9

20/9 تا 05/12

13-12

16-13

مکان کلاس

مکان حضور

شنبه

حضور

کلاس فیزیک هسته ای

 حضور در اتاق اساتید فنی

کلاس فیزیک هسته ای

202 فنی

فیزیک پلاسما طبقه چهارم

یک شنبه

مشاوره پایان نامه با تعیین وقت قبلی

-

-

فیزیک پلاسما طبقه چهارم

دو شنبه

حضور تا ساعت 10

کلاس از ساعت 10

حضور

کلاس تا ساعت 15

202 فنی

دانشکده فنی اتاق اساتید

سه شنبه

-

حضور

حضور

 

 

فیزیک پلاسما طبقه چهارم

چهار شنبه

حضور

کلاس فیزیک راکتور

حضور در اتاق اساتید فنی

 

104 فنی

فیزیک پلاسما طبقه چهارم

پنج شنبه

-

-

-

جلسه گروه

 

سازمان مرکزی دانشگاه