مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات اشکارسازی و دزیمتری کارشناسی ارشد
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٠  کلمات کلیدی:

نمرات درس فوق در کارنامه قابل مشاهده است. ریز نمرات شما در ادامه مطلب آمده است. رویت برگه ها روز یک شنبه و سه شنبه 9 تا 14 می باشد. (به استثنائ یک شنبه 10 تا 12 که جلسه دارم).

پ.ن: برای سه دانشجویی که در میان ترم غیبت داشتند نمرات پایان ترم انها به 18 (به جای 14) نرمالیزه شده است.


کد دانشجو میان ترم/14 تحقیق/2 کلاسی پایان ترم/14 نهایی/20
930283666 2.75 2   7.25 12
930523076 0.75 1.5 0.75 9 12
930283317 3.50 1.75 1 11.25 17.5
930339039 1.25 2 0.25 5.75 9.25
930464338 2.25 1.75   6.75 10.75
930289920 1.75 1.5   3.5 6.75
930704360 3.50 2 1 7.5 14
930400681 2.75 1.75 1 1.5 7
930439514 2.25 2 1 9 14.25
930413391 1.25 2   7.75 11
930308663 2.25 1.75   8.25 12.25
930370277 3.75 2 1 9.5 16.25
930519892 3.50 2 1 9 15.5
930377660 3.00 2 1 9.75 15.75
930369483 3.50 1.75 1 12.25 18.5
930493831 4.00 2   13 19
930319846 1.25 2   8.75 12
920159078       6 6
930329313 1.50 2 1 8.5 13
930515162 1.25 2   5.5 8.75
930481228 0.50 1   3.5 5
930455507 3.50 2 1 8.25 14.75
930272003 1.75 2   5.75 9.5
930484247   2   4 6
930396357 3.50 1.75 1 8.75 15
ا ع   2   4 6