مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات میان ترم فیزیک هسته ای
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٢  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد که درس فیزیک هسته ای را با اینجانب دارند. در ادامه مطلب می توانید نمرات میان ترم خود را از سقف 5 نمره مشاهده نمایید. روئیت برگه ها تا یک هفته در ساعات حضور


کد دانشجو نیم ترم
930590610 2
920005640 2.25
930595842  غ
920131892  غ
93577100002 5
930405776 2
930380035 3
930366545  غ
 ک 2.25
 ع 0.75