مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات اشکارسازی کارشناسی ارشد
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢۱  کلمات کلیدی:

نمرات در ادامه مطلب

رویت برگه ها سه شنبه 21 بهمن ساعت 8 تا 12


شماره دانشجویی تحقیق ارائه و کلاسی نیم ترم پایان ترم نهایی
930345930 0.75   2.5 11.25 14.5
900763595 1   2.5   3.5
920127007 1.5 0.75 2.5   4.75
930330735 2   1.75 10.25 14
930381678 1.75   2.25 8.75 12.75
930465022     3 12.25 15.25
930272168 2 1.25 3.5 13.25 20
920024826 1   1 10.5 12.5
930383817 1.25 0.5 4 13.25 19
900744654         0
930515162 1.5   0.25 6.5 8.25
930443924 1.25   1.5 10.5 13.25
910632719     1 7.25 8.25
930334502       9.25 9.25
930320096 1.25   1.5 9.25 12
930386391 1.5 1 3.5 13 19
930411133 1.25   1.5 10 12.75
930398813 1.75   2.5 9.75 14