مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته دکتری
ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱٩  کلمات کلیدی:

حهت مشاهده نمرات به ادامه مطلب و حهت روئیت برگه ها یک شنبه و سه شنبه تا ساعت 12 مراجعه کنید

93/11/19


شماره دانشجویی پ-ارائه پ-کتبی کلاسی نیم ترم پایان ترم نهایی
920005156 1   2.2 1.8 8.5 14
920006194 1 2 2.75 2.7 9.5 18
920001380 1 2 2.75 3.2 10 19
920003318 1 1.75 0.3 2.1 3.5 9
920001571 1 1 2 2.7 5.25 12
920004970 1 1 0.77 2.6 4.25 10
920006400 1 1.5 2.67 2.9 9.5 18
920005272 1 2 2.25 3.2 9.75 18.25
920005118 1 2 2.92 4.2 10.5 20
920001758 1 2 2.37 2.4 10.25 18.25