مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات شبیه سازی
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱۸  کلمات کلیدی:

اعلام نمرات در ادامه مطلب و روئیت برگه ها شنبه و یک شنبه و سه شنبه هفته جاری در ساعات اداری

93/11/18


شماره دانشجویی fluka H. W. fluka کلاسی fluka کتبی mcnp H. W.  mcnp کتبی نهایی
920006776 1.25 2.5 4.25 5 4.3 17.3
920003555 1.5 2.5 4.5 5 4.5 18
920003564 2 2.5 4.25 2 3.1 13.85
930138776 2.5 1.5 0.25 3.5 4.5 12.25
920000692 1.25 2.5 2.75 4 2.4 12.9