مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات فیزیک هسته ای
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱۱  کلمات کلیدی:

نمرات پایان ترم فیزیک هسته ای دانشجویان گرایشهای مختلف مهندسی هسته ای آماده شد. به ادامه مطلب مراجعه نمایید

روئیت برگه ها در ساعات حضور تا پایان هفته جاری می باشد ( یک شنبه فقط 8-10 حضور داشته و بقیه روز را جلسه دارم)


کد دانشجو

پایان ترم/15

930283666

12

930548519

14.5

930523076

13

920095087

7.5

930291909

5.5

930339039

3

930400681

13.25

930308663

9.75

930283116

7.5

920017750

6

930519892

11.5

930405776

2.5

930279160

 

930466874

6.5

920095108

 

930329313

9.25

930380035

5.75

930365668

2.75

930467226

11.5

930429604

5.5

930460634

 

 

2