مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات میان ترم هسته ای
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

نمرات میان ترم فیزیک هسته ای آماده شد. دانشجویان عزیز می توانند تا یک هفته پس از اعلام نمرات، جهت رویت برگه های خود، در ساعات حضور، به اتاقم در طبقه دوم فنی مراجعه کنند.


کد دانشجو

 

میان ترم/5

 

خانم دهقانی 

5

 

آقای اشراقی 

4.75

 

خانم صادقی 

4.75

 

930308663

 

4.5

 

930339039

 

4.25

 

930467226

 

4.25

 

930283666

 

3.75

 

930283116

 

3.75

 

930523076

 

3.5

 

930466874

 

3.25

 

930329313

 

3.25

 

920095087

 

2.75

 

930429604

 

2.5

 

930380035

 

2.25

 

920017750

 

2

 

930405776

 

1.75

 

930365668

 

1.75

 

930460634

 

1.5

 

930291909

 

1.25

 

 

1

 

930279160

 

0