مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات ازمون فیزیک هسته ای
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٧  کلمات کلیدی:

نمرات ازمون فیزیک هسته ای ترم تابستان اماده شده است. اسامی که در لیست نیستند درس را نگذرانده و متاسفانه باید ان را مجددا اخذ نمایند. کلیه دانشجویان جهت رویت برگه های خود می توانند شنبه ١٠ تا ١٢ و دوشنبه ١١ تا ١٢ به اتاقم در فیزیک پلاسما مراجعه کنند. نمرات پس از دوشنبه دهم شهریور قطعی شده و در کارنامه ثبت خواهد شد. نمرات با چهار رقم اخر شماره دانشجویی اعلام شده است: ٣٠٩٠-١٣/٢۵ و ٨٧٢٩-١٠/۵ و٩٠۶١ -١٠ و ٠۵٣٠-١٧ و ۶٣٨۶-١٠/٧۵ و ۴۴۶٧-١٣/٢۵