مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات مباحث پیشرفته در اشکارسازی و دزیمتری
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٦  کلمات کلیدی:
نمرات نهایی شما به ترتیب حروف الفبا و١۵/٨٢ ١٣/١ و ١۵/٩٢ می باشد. جهت رویت برگه ها و ریز نمرات روز سه شنبه ١٠ تیرماه به اتاقم در فیزیک پلاسما مراجعه کنید.