مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

سمینار دکتری
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢  کلمات کلیدی:

سلسله سمینارهای علمی دانشجویان دکتری

عنوان: تولید، کنترل کیفی و ارزیابی توزیع بیولوژیکی رادیوایزوتوپ 141Ce و ترکیبات نشاندار آن در موش  با استفاده از تصویربرداریSPECT  و  بررسی رفتار نانوذرات سریا به صورت برون تنی

ارائه دهنده: فاطمه سلطانی

9 اردیبهشت ماه93، ساعت 5/13- آزمایشگاه فیزیک هسته ای- طبقه سوم دانشکده فیزیک پلاسما 

شرکت کلیه دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در رشته مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی در جلسه الزامی است.

 حضور دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی موجب امتنان حواهد بود.