مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

برنامه حضور
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٦  کلمات کلیدی:

به نام خدا

برنامه حضور دکتر اطهری مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی هسته ای- پرتو پزشکی

 

ایام هفته

7:30 تا 9:20

9:20 تا 10:15

10:15 تا 12:5

12:5 تا 13

13 تا 15

شنبه

 -

حضور 2

کلاس پلاسما111

حضور 2

حضور 2

یک شنبه

 -

 -

 -

-

-

دو شنبه

 -

کلاس 109

کلاس 109

حضور 2

حضور 2

سه شنبه

کلاس 107

کلاس 107

حضور 2

حضور 2

حضور 2

چهار شنبه

 -

حضور 1

کلاس 205

حضور 1

 -

پنج شنبه

 

 

حضور با هماهنگی قبلی

 

 

 

حضور 1 در اتاق اساتید دانشکده فنی می باشد.

حضور 2 در دانشکده فیزیک پلاسما دفتر کارم می باشد.

روزهای سه شنبه صبح چند هفته درمیان در جلسه گروه مهندسی هسته ای راکتور برگزار می گردد.

سه شنبه ها ساعت 13:30 به بعد هفته در میان جلسه گروه پرتوپزشکی و هفته درمیان سمینارهای دکتری برگزار می گردد.