مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات مباحث پیشرفته در آشکارسازی و دزیمتری
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱۳  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان دکترای مهندسی پرتوپزشکی که درس مباحث پیشرفته در آشکارسازی و دزیمتری داشته اند:

نمرات درس فوق آماده شده است و می توانید روزهای دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 بهمن در ساعات حضور جهت رویت برگه ها به دفترم مراجعه کنید.


شماره دانشجویی

سمینار/6 کلاسی/6 پایان ترم/10 نهایی/20
2820 5.7 6 5.75 17.5
2433 5.35 6 3.5 15
0737 4.1 2.2 6.6 14
4764 4.7 5 5.75 15.5
4600 5.8 6 8.25 20
6776 5.9 6 6.75 18.75
0780 5.7 6 6.5 18.25
0736 5.4 6 8 19.5