مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات فیزیک هسته ای
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:

نمرات فیزیک هسته ای آماده شد و می توانید در ادامه مطلب آن را ببینید ولی قبل از آن نگاهی به پاسخهای صحیح در اینجا بیندازید.

رویت برگه ها دوشنبه 30 دی و سه شنبه 1 بهمن دانشکده فنی


به نام خدا

نمرات درس فیزیک هسته ای گرایشهای مختلف مهندسی هسته ای کارشناسی ارشد

شماره دانشجویی

نیم ترم/5

کلاسی

پایان ترم/15

نمره نهایی

920060350

5

 

14.5

19.5

920041618

4.5

 

12

17

920131018

4.75

 

11

16

920024826

4.25

 

10.5

15

920022410

3.75

 

10.5

14.25

920011397

4

0.25

9.25

14

920085955

3.25

 

9.25

12.5

920145167

3

 

9.25

12.25

920017121

4

0.25

8

12.25

920160290

4

0.25

6.5

12

920159078

3

 

7.25

12

920121716

2.75

 

7.25

12

920061381

3.75

0.25

6.25

12

920037893

4

0.25

5.75

12

910897435

3.5

 

8.25

12

910841476

3.5

0.25

8

12

920131892

3.25

 

6

9.25

920127007

2.25

 

6.25

8.5

920095108

1

0.25

7.25

8.5

920161542

2.25

 

5.5

7.75

920095087

2.75

 

4.5

7.25

920153788

1

 

5.5

6.5

920107642

1

 

5.25

6.25

920017750

1.5

 

3.5

5

 

رویت برگه ها دوشنبه 30 دی و سه شنبه 1 بهمن اتاق اساتید دانشکده فنی