مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

کارآموزی دستگاههای پرتو پزشکی
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩  کلمات کلیدی:

دانشجویانی که در ترم گذشته درس کارآموزی دستگاههای پرتو پزشکی را اخذ و هنوز نمره ایشان ثبت نشده است موظفند در اسرع وقت نسبت به تکمیل گزارش و مراجعه به اساتید محترم جهت ثبت نمره اقدام کنند. مسئولیت تاخیر در این امر به عهده دانشجو می باشد. اسامی دانشجویان فاقد نمره در برد طبقه سوم پلاسما نصب گردیده است.