مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات درس جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢۸  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان درس جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای

اوراق امتحانی تصحیح شد و نمرات ورقه از 19 نمره پایانی تعیین گردیده است که می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید. البته این نمرات نهایی نیست و هرگونه تغییری بعد از مذاکره با آموزش در رابطه با نحوه برگزاری آزمون محتمل است. همچنین نمرات پروژه ها بعدا اعلام می گردد.

جهت روئیت برگه ها روز شنبه و دوشنبه ساعت 10 تا 12 حضور دارم.


# شماره دانشجویی نمره پایان ترم/19
1 880131553 17.5
2 880131554 15.25
3 890179930 14
4 880131569 16.25
5 880131570 13.25
6 880131576 10
7 880131577 13.5
8 890179985 14.75
9 890179989 8.75
10 880131594 12
11 870158924 15
12 880131610 12.75
13 880131619 11.25
14 890180031 14
15 870158959 16
16 880131629 16.25
17 880131632 16.75
18 880131641 13.75
19 880131642 13.5
20 880131643 9
21 880131656 8.25
22 880131655 12
23 880131661 9.25
24 870159003 14.75
25 880131666 10.5
26 880131680 11
27 880131681 14
28 880131682 15.25
29 870159043 14.25
30 880131692 16
31 890180144 13.5
32 880131700 12
33 880131706 14
34 890180172 17.75
35 860148540 8
36 880131721 12
37 890180186 12.75
38 870159094 11.75
39 880131740 13.75