مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات نهایی آشکارسازی و دزیمتری
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٦  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی

نمرات درس آشکارسازی و دزیمتری نهایی شده است و در ادامه مطلب می توانید ببینید. آخرین مهلت برای روئیت برگه و مشاهده اشکالات تحقیق ( در صورتی که نمره کامل نگرفته اید) روز شنبه 29 تیر ساعت 10 تا 12 می باشد.


شماره دانشجویی نمره میان ترم/4 نمره پروژه/2 نمره ارائه/1 نمره پایان ترم/14 نمره نهایی/21
53735 3.5 2 1 12 18.5
20304 3 1 - 5 9
15367 0.75 0.5 - 4.5 5.75
78134 3 2 1 9.5 15.5
49586 2.75 2 1 9 14.75
97422 3.25 1.5 1 6 11.75
36300 2.25 1.5 1 10 14.75
82164 3.75 2 - 6 11.75
44654 0.5 - - 2 2.5
81298 2 2 1 6.5 11.5
90018 2.5 2 - 9.5 14
53904 غ موجه 2 1 13 16
41476 1.5 1 - 7.5 10
40015 غ - - 2 2
32719 0.75 2 - 5 7.75