مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات فیزیک هسته ای
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢  کلمات کلیدی:

بسمه تعالی

نمرات نهایی فیزیک هسته ای (کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای)

رویت برگه ها روزهای دوشنبه و سه شنبه 24 و 25 تیرماه 92 ساعت 10 تا 12 صبح

این نمرات با در نظر گرفتن نمره کوئیز، ارفاقات کلاسی و ارفاق کلی نهایی شده است و کسانی که 9.5  شده اند حداقل 1.5 نمره کمتر از حدنصاب پاس کردن درس، اخذ کرده اند. بنابراین روئیت برگه ها و رفع اشکال مجاز است ولی هر گونه چانه زنی باعث حذف ارفاقات اعمال شده خواهد شد.

نمرات در ادامه مطلب آمده است ولی قبل از آن نگاهی به پاسخهای صحیح بیندازید.


 شماره دانشجویی نمره نهایی 
900579390
11.5
900582015 12.00
900556122 13.50
900491738 8.00
900582342 16.00
900570610 9.00
900556984 14.00
890179977 5.00
900549151 9.00
900433432 9.50
900553387 10.00
900487070 12.00
900447174 10.00
900500345 11.50
900366120 10.00
900473405 9.00
900435274 10.50
900462317 9.00
900466797 13.50
900566902 9.50
900258553 9.00
900445536 10.00
890180106 7.00
900487252 10.00
900478697 8.00
900452392 12.00
900497570 13.50
900593413 10.00
900461827 12.50
900573608 9.00
900586625 10.50
900188100 15.00
900552633 14.00
900523430 10.50
900480656 10.00
900444605 13.00
900362246 13.50
900579714 12.50
900506421 7.00
870159103 10.00
890180214 8.00
910615367 13.00
9158010002 18.00
910599245 9.00