مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات شبیه سازی دکتری
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸  کلمات کلیدی:

شماره دانشجویی    نمره کتبی از 10

640344                     7.25

640071                     8.5

950780                     3.5