مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

اعلام نمرات مباحث پیشرفته در آشکارسازی و دزیمتری
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٧  کلمات کلیدی:

بسمه تعالی

نمرات درس مباحث پیشرفته در آشکارسازی و دزیمتری (دکتری پرتوپزشکی)

همانطور که می دانید به علت برگزاری آزمون روز شنبه دانشگاه تعطیل است. بنابراین رویت برگه ها بنا به تقاضای دانشجویان عزیز به روز یک شنبه 9/4/92 ساعت 11 تا 13 اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی محول شد

شماره

 دانشجویی

نمره سوالات کلاسی

/6

نمره پروژه

/5

نمره پایان ترم

/12

نمره نهایی

/23

640071

5.6

4.75

11.25

20

640137

5.75

5

7

17.75

642935

4.1

4.5

8.5

17.1

950796

5.4

4

7.75

17.15

766448

2.1

4.75

6.5

13.35

640344

4.7

3

8.75

16.45