مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات میان ترم آشکارسازی
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۳  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پرتوپزشکی که درس آشکارسازی را در ترم جاری اخذ کرده اند، نمرات میان ترم اعلام شد (از4 نمره). جهت رویت برگه ها ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نمره، در ساعات حضور به دفترم مراجعه کنید.

 شماره دانشجویی نمره میان ترم/4  
53735 3.5  
20304 3  
15367 0.75  
78134 3  
49586 2.75  
97422 3.25  
36300 2.25  
82164 3.75  
44654 0.5  
81298 2  
90018 2.5  
53904    
41476 1.5  
م. 0.75