مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

آزمون جامع دانشجویان دکتری
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٠  کلمات کلیدی:

به اطلاع دانشجویان عزیز دکتری که در ترم جاری آزمون جامع ثبت نام کرده اند، می رسانم که آزمون جامع روزهای 28 و 27 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

جهت آزمون جامع 4 امتحان حدودا 2 ساعتی به شرح زیر برگزارمی گردد:

1- درس مباحث پیشرفته در آشکارسازی و دزیمتری: صبح روز اول

2- درس مباحث پیشرفته در روشهای درمان با پرتوها: بعد از ظهر روز اول

3- مباحث پیشرفته در سیستم های تصویرگر پزشکی (با پرتوهای یونساز و غیر یونساز): صبح روز دوم

4- یکی از دروس اختیاری: بعد از ظهر روز دوم

آزمون ردیف های اول تا سوم برای کلیه دانشجویان الزامی است و جهت ازمون ردیف چهارم، دانشجو یکی از دروس اختیاری را با نظر استاد راهنما انتخاب می نماید.

لذا ضروری است ظرف یک هفته از تاریخ این اطلاعیه دانشجویان عزیزی که در آزمون جامع ترم جاری ثبت نام نموده اند، جهت تعیین درس اختیاری به مدیر گروه مراجعه نمایند تا گروه به موقع برنامه ریزی کند.