مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

برنامه پیشنهادی ترم آتی
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۳  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد ودکترای پرتوپزشکی

دروسی که برای ارائه در ترم آینده پیش بینی شده و برنامه احتمالی آن ها به این شرح است( برنامه قطعی بعدا از طریق سایت دانشکده اعلام می شود):

مقطع دکتری:

محاسبات عددی پیشرفته با آقای دکتر پذیرنده، سه شنبه7/5 تا 10/5

شبیه سازی با آقای دکتر صادقی+خانم دکتر اطهری، سه شنبه15/5 تا 18/5

سیستم های تصویرگر پزشکی(غیر یونساز) با آقای دکتر پولادیان، چهارشنبه 13 تا 16

سیستم های تصویرگر پزشکی (یونساز) با آقای دکتر سرداری، چهارشنبه 16 تا 19

مقطع کارشناسی ارشد:

فیزیک هسته ای(جبرانی) با خانم دکتر اطهری، دوشنبه 10 تا 12 + 13 تا 14

آزمایشگاه فیزیک هسته ای با آقای دکتر پذیرنده، دوشنبه یا سه شنبه 13 تا 17

سیستم های تصویرگر پزشکی با آقای دکتر حسن طلب، دوشنبه 9 تا 12

طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی با آقای دکتر پولادیان، دوشنبه 13 تا 16

فیزیک بهداشت با آقای دکتر شیرازی، دوشنبه 16 تا 19

حفاظ سازی در پرتوپزشکی با آقای دکتر سرداری، دوشنبه 16 تا 19

روش تحقیق با آقای دکتر صادقی، سه شنبه 14 تا 16

رادیوایزوتوپها و کاربرد آنها با آقای دکتر صادقی، سه شنبه 10/5 13/5

آشکارسازی و دزیمتری با خانم دکتر اطهری، سه شنبه 7/5 تا 10/5

دستگاههای پرتوپزشکی با آقای دکتر باباپور، سه شنبه 15/5 تا 18/5

ریاضی مهندسی(جبرانی برای دانشجویانی که کارشناسی آنها غیر مهندسی یا فیزیک بوده است) با آقای محمدنیا، چهارشنبه 16/5 تا 19/5

آزمایشگاه آشکارسازی ودزیمتری با آقای دکتر سرداری سه شنبه ساعت 13